Informace o klubu | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Informace o klubu


Jak se přihlásit do ČKP?

  • Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.
  • Vyplněnou přihlášku zašlete ke kontrole na czkp@email.cz. Pokud bude přihláška správně vyplněna, obdržíte potvrzující e-mail o jejím zaevidování a výzvu k jejímu odeslání v písemné podobě s přílohami.
  • ČKP má 30 dní od přijetí písemné formy na to, aby rozhodl o Vašem přijetí za člena či nikoliv. Rozhodnutí se dozvídáte po zasedání členské schůze a vyjádření všech členů k Vaší přítomnosti v klubu. Toto rozhodnutí je Vám sděleno ještě v den usnesení prostřednictvím e-mailové pošty.
  • Až poté zasíláte členský příspěvek pro daný rok + zápisné (celkem tedy 600 Kč). Jako zprávu pro příjemce prosím uveďte svoje jméno. Po připsání částky na účet, je členovi zaslána legitimace s vylepenou známkou pro příslušný rok + doprovodné dokumenty.
  • Platba ze Slovenska je možná bez IBANu!

How to join the CFRC?

  • To download the membership form click HERE.
  • Please send the completed membership form for approval at czkp@email.cz. Once the form is reviewed you will receive a confirmation email and notice to send the membership form with all the required attachments via post.
  • The CFRC is allowed 30 days upon receipt of the printed application to process your membership request. The result will be announced after the voting by current club members at the club meeting on the day of the meeting via email. Afterwards you will send  the membership annual fee for the stated year plus a one-time registration fee (total of 600 CZK). After the amount is credited to the CFRC bank account you will receive a membership card with a membership stamp for the stated year and related documents.

Osvědčení-1024x769_upr

Pár slov úvodem…

Nejistota sem tam obepíná nějaké to slovo v mých osobních e-mailech, ale teprve shluk několika hlasů v jeden mi dává na vědomí tíhu zodpovědnosti, kterou napsaná slova nesou. Není pro mě jednoduché mluvit za všechny prostřednictvím sebe. Snad proto mi všichni členové ČKP prominou tu opovážlivost, když již v samotném úvodu odsunu formálnost na druhou kolej a zahájím naší veřejnou existenci prostým a přátelským:

 

Ahoj, my jsme ČKP.

 

Mnozí z Vás budou tento krok považovat za jakési revoluční hnutí s brzkým zánikem. Přeci jen, kolikrát již toto zde bylo? A kde skončila všechna sdružení, která měla v plánu udělat chov a podmínky pro jeho příznivce lepší? Nedivím se proto, že náhled na další klub se bude delší dobu potýkat se skeptickými názory o jeho budoucí existenci. A snad právě celá tato skutečnost je  hnacím motorem pro ČKP. Zůstat, stát a vydržet.

 

ČKP vzniklo opravdu z jakési revoluční myšlenky, která již v základu spojovala hrstku chovatelů. Snad jsem i zpočátku věřila, že systém, v kterém momentálně chováme je nevyhovující pouze pro mě. Byla jsem proto překvapená, když se více jak tři lidé začali názorově shodovat ve věcech jim nesympatických. A o to ještě více, když po vzniku sdružení vložili svůj čas, sílu, vědomosti, peníze do jeho realizace a chodu. Myslím, že to byl ten bod, kdy se mé přesvědčení o nějaké nesoudržnosti chovatelů zlomilo. Z vlastního pozorování mohu říci, že tito lidé ve vidině společného cíle dokážou makat, spojit své síly a fungovat jako jeden. Dnes vím, že negativní soudy přináší jen negativní výsledky a že lidská vůle, snaha a prosté slovo „chtít“ jsou nesmírně silnou motivací dojít k toužebnému cíli společnými silami.

Jsem opravdu pyšná na práci všech lidí, kteří pracují pro ČKP – pro sebe. Protože toto sdružení je opravdu o chovatelích, kteří si budují všechno sami. Není tu žádný „patron“, který by rozhodoval pouze pro své blaho, ani OVS nemůže bez vědomí svých členů schvalovat změny či přijímat členy nebo dokonce rozhodovat o věcech jich se osobně týkajících. Snažíme se se všemi jednat narovinu, respektujeme se navzájem v názorech, připomínkách, kritice a snažíme se najít jakýsi kompromis, který nás dovede k všestranné spokojenosti (pokud to jenom trochu jde). Staráme se o své členy nejen jako o chovatele, ale i jako lidi. Nestrpíme žádné vulgární napadání, šikanu či ironický přístup k začátečníkům. Jsme tu proto, abychom si navzájem pomáhali, vyřešili neshody, vzájemně se podporovali a budovali nová přátelství. Byla bych nesmírně ráda, kdyby každý člen ČKP našel pod jeho křídly klid, spokojenost a cítil se zde v bezpečí. Nejsme žádní Vaši nadřízení, kteří by se mezi Vámi promenádovali s nálepkou na čele vyšší funkce. V klubu jsme si všichni rovni. Ať už jako členové, chovatelé, tak jako lidi.

Nenutíme Vás k tomu, abyste přešli pod naši záštitu a začali odchovávat odlišným způsobem, než na který jste doteď zvyklí. Jsme tu pouze jako jen možná další alternativa, která není k Vašim připomínkám hluchá a která se snaží najít schůdnější řešení pro zdánlivě neřešitelné situace. Týkající se nejen Vás, ale i Vašich zvířat, chovu a klubu. Našim zájmem je, udělat pro Vás chov potkana laboratorního příjemný, žádaný a vyhledávaný. Ani Vaše úspěchy či práce nezůstane bez povšimnutí.

Myslím si, že základ tvoří chovatelé s bohatými zkušenostmi nejen v chovu, ale i chodu klubu a jeho povinností (především těch příjemných). Každý z nás umí něco líp jak ten druhý a toto propojení buduje hustou síť, která se snad časem spojí v ucelenou látku. Čím více nás bude tímto způsobem chov vnímat, tím dříve se dopracujeme k registrovanému chovu, který bude opravdu na úrovni.

 

Já osobně i celý ČKP ve Vás věříme a těšíme se na brzkou spolupráci!

Za Český klub potkanů, Kateřina Rážová, předsedkyně klubu
(leden 2013)

logo-plastické s www s odlesky opraveno
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: