Registrace a posuzování zvířat | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club


Partneři klubu:

 • alavis_logo
 • logo_ckp_sponzori
 • happy_rats_sponzor
 • IonicCARE---logo-2014_barvy1_okno
 • animal_hope_baner
 • ratlove_baner
 • Časopis Potkan
 • Časopis HAF&MŇAU
 • RODENTIAnew_upr
 • stelta_logo_eu_upr
 • avicentra_web
 • candies-barva-prom
 • Logo_mixbox_web
 • Versele-Laga_web
 • ImmuneRegen_logo_baner
 • Hulin_logo_web

Registrace a posuzování zvířat

Funkce jsou rozděleny následovně:

 • Čekatel (na registrátora/posuzovatele)
 • Registrátor potkanů ČKP
 • Posuzovatel potkanů ČKP

 

Čekatel (na registrátora/posuzovatele)

 • OVS ČKP vyhlašuje přijímání nových čekatelů s ohledem na situaci v klubu nebo žádost členské základny
 • Čekatelem se může stát člen se statusem chovatelské stanice nebo čestného člena
 • Žádost se podává písemně emailem na oficiální email ČKP
 • Žádost není zpoplatněna
 • Žádost je předložena členské základně ke schválení, pokud není schválena, může člen žádat znovu nejdříve po uplynutí jednoho roku od předchozí žádosti
 • Po schválení členskou základnou člen skládá „test pro čekatele“, ten je veden některým z posuzovatelů (prověřeny budou základní znalosti ze standardu, chovu atd.), po jeho úspěšném složení dostává čekatel „Průkaz pro čekatele“, do kterého mu budou vyznačovány splněné povinnosti pro funkci
 • Čekatel se aktivně podílí na chodu klubu, systematicky se věnuje sebevzdělání, zná a dodržuje pravidla etiky a welfare chovu a odchovu potkanů
 • Povinně minimálně 2x přísedí při posuzování posuzovatele Českého klubu potkanů na akci ČKP
 • Povinně minimálně 2x posuzuje pod dohledem posuzovatele Českého klubu potkanů na akci ČKP
 • Povinně minimálně 2x samostatně posuzuje kategorie PET
 • Povinně projde školením/školeními pro čekatele
 • V době čekatelství nenáleží čekateli odměna („posuzovné“)

Okruhy „testu pro čekatele“

 • anatomie potkana
 • chov potkana
 • rozmnožování potkana
 • etologie potkana
 • stanovy ČKP
 • pravidla výstav
 • názvosloví variet, barev a znaků (bez genetiky)

Registrátor/Posuzovatel potkanů ČKP

 • Po splnění náležitostí výše skládá čekatel písemnou a praktickou zkoušku pod dohledem zkouškové komise (některý člen OVS, posuzovatelé), ve které je prověřena jeho znalost fyziologie potkana, etologie potkana, genetiky obecně a genetiky chovaných variet, barev a znaků v ČR,  welfare a zásad správného chovu potkana, platného Standardu pro potkany ČKP. Praktická část zkoušky probíhá na výstavě při samostatném posouzení několika potkanů pod dohledem zkouškové komise. Zkoušková komise se na základě celkových výsledků zkoušky rozhodne (rozhodující hlas při případné rovnosti hlasů má člen OVS), zda čekatel ve zkoušce uspěl či nikoli.
 • Zkouška není zpoplatněna
 • Po úspěšném složení zkoušky se člen rozhodne, zda bude dle svých možností vykonávat obě funkce nebo zvolí jen jednu z nich (klubem jsou preferovány funkce obě)

Registrátor potkanů ČKP

 • Registrátor potkanů registruje potkany do chovu ČKP, aktivně se podílí na chodu klubu
 • Na výstavách přísedí posuzovatelům ČKP
 • Absolvuje školení pořádaná klubem
 • Nesmí samostatně posuzovat oficiální kategorie na výstavách, posuzovat může pouze kategorie PET
 • Za posuzování mu náleží odměna („posuzovné“)
 • REGISTRÁTOR NESMÍ SÁM SOBĚ REGISTROVAT ZVÍŘATA!

Posuzovatel potkanů ČKP

 • Posuzovatel se aktivně účastní výstav (pouze z vážných důvodů se může omluvit)
 • Aktivně se podílí na chodu klubu (např. vzděláváním čekatelů, poradenstvím čekatelů a registrátorů, členstvím ve zkouškové komisi apod.)
 • Za posuzování mu náleží odměna („posuzovné“)
 • POSUZOVATEL NESMÍ SÁM SOBĚ POSUZOVAT ZVÍŘATA!Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: