Maligní oligodendrom | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club


Maligní oligodendrom

Maligní oligodendrom – zhoubný nádor, patřící k nejčastějším nádorům mozku se smrtelnými následky jak u potkana, tak i u lidí.

Typem se řadí mezi glioblastomy.

Rostoucí nádor poškozuje spoje mezi jednotlivými mozkovými nervovými buňkami a narušuje přenos nervových vzruchů.

Tento nádor se prokazuje pitevně histologií mozku potkana.

Příznaky

  • Prvním příznakem bývají psychické změny (náladovost, štípání do rukou)
  • Po čase přichází sebepoškozování – potkan se drbe až do krve (testy na svrab, parazity a bakterie na kůži nic opakovaně neprokážou, léčba Ivomecem, ATB ani kortikoidy nezabírá)
  • Nesoustředěnost, problémy s udržováním rovnováhy
  • Postupné ochrnutí končetin, připomínající problémy potkanů z nádorem hypofýzy
  • Dalším známým příznakem, který se ne vždy projeví, jsou epileptické záchvaty
  • V konečném stádiu – kóma

Léčba

  • Účinná léčba v českých podmínkách neexistuje. Růst nádoru může částečně zpomalit podávání kortikoidů, ne však na dlouho :-(
  • Jediné co, je pozitivní, je to, že tento druh nádoru není dědičný, způsobuje ho ztráta chromozomu 10 a amplifikace genu EGRF (receptoru epidermálního růstového faktoru).

Obrazová příloha

Fotografie k tomuto článku nejsou vhodné pro slabší povahy, je na nich zobrazen vyoperovaný mozek. Pokud chcete fotografie zobrazit, použijte odkaz níže.

Zobrazit fotopřílohu

 

Autor: Veronika Ptáčková, ChS PotkanViv
Korekce a doplnění: MVDr. Romana Kastlová


Jak citovat tento článek:

, . Maligní oligodendrom czkp.cz [online].
2023 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z http://www.czkp.cz/ja-potkan/kdyz-onemocnim/nemoci-a-zdravotni-problemy/nadory-a-novotvary/maligni-oligodendrom/.
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: