Komplikace při porodu | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Komplikace při porodu

Problémy s odchovem ušlechtilých potkanů

V tomto článku se budu zabývat podrobněji problémy v odchovu tohoto zvířete, protože, ač se to nezdá, v dnešních zájmových chovech ušlechtilých potkanů dochází v důsledku přešlechtění těchto zvířat ke značným komplikacím při porodu i následném odchovu mláďat. Pokusila jsem se nastínit nejčastější problémy a komplikace při porodu. Zkusila jsem co nejpřesněji popsat příznaky takových komplikací, aby se daly snáze rozpoznat a rychleji zareagovat. Nabídla jsem podle zkušeností chovatelů možná řešení těchto problémů, aby nedocházelo ke zbytečnému úmrtí samic i mláďat.

Březost a porod

Březost obvykle trvá 21 – 23 dní, pokud je to déle znamená to už nějakou komplikaci a je potřeba samici sledovat, případně vyhledat veterinární pomoc. Během březosti může dojít v časném počátku ke vstřebání, resorpci zárodků. Tato resorpce probíhá také během fyziologické gravidity. Příkladem může být resorpce v případě oplození nadměrného počtu vajíček. Další možností je resorpce všech zárodků a tím k mylné domněnce, že nedošlo k zabřeznutí i přes úspěšné krytí.

Příklad z praxe:

V ChS Rattenburg u samice variety fuzz došlo k neúplné resorpci zárodků, organizmus zbylé plody jako nežádoucí zapouzdřil, samice nenesla známky zabřeznutí, nechystala se k porodu, přesto asi týden po pravděpodobném termínu porodu došlo k vylučování zapouzdřených plodů, samice měla hnědavý výtok, jiné známky obtíží nenesla. Při následném císařském řezu byly diagnostikovány zapouzdřené plody. Děloha byla vyčištěna, samice díky dobré kondici celou operaci zvládla bez následných problémů. Z preventivních důvodů byla vyřazena z chovu.

Na rozdíl od vstřebání zárodků, které nejsme schopni zaznamenat, nás může nemile vylekat potrat. Je to ztráta již větších plodů a je doprovázena silným krvácením a později i odchodem plodů včetně plodových obalů. Pokud si tedy všimneme jakéhokoliv krvácení během březosti nebo výtoku neznámých sekretů, měli bychom urychleně vyhledat veterinárního lékaře.

Příklad z praxe:

Amalfi van Rattenburg začala 10. den březosti silně krvácet, došlo k odloučení placenty a začala potrácet, musel byt proveden císařský řez, samice měla v děloze dva mrtvé plody a několik živých. Veškeré plody musely byly i s dělohou vyjmuty a tím byla uměle ukončena březost a samice sterilizována..

Výjimečně se může objevit falešná březost. Během ní může samička svým chováním imitovat březost, k zabřeznutí však nedošlo. Trvá minimálně 14 dní a během této doby se nedostavuje říje. Proto si mnoho chovatelů může myslet, že krytí proběhlo úspěšně. Hmotnostní přírůstky jsou způsobovány zejména zadržováním vody v těle.

Během gravidity by měla samice dostávat stravu bohatou na bílkoviny, ale nesmí příliš ztloustnout, jinak by mohly opět nastat problémy. Samice první týden gravidity nemusí třeba vůbec přibrat a potom poslední týden může najednou nabrat i 100 g. Je to velice individuální. Pravidelným vážením samice můžeme zjistit, zda všechno probíhá správně. Několik dní před porodem – některé samice dokonce až v den porodu, staví „hnízdo“. Obvykle to bývá příznakem blížícího se porodu. Ke konci gravidity matka často odpočívá. Několik hodin před samotným porodem dochází k tzv. klesnutí břicha (to je pozorovatelné, když se samice postaví na pánevní končetiny).

Na první fotce můžete vidět porodní hnízdo, a na fotce druhé březí samici

 

Když začne probíhat porod, samice vypadá nesoustředěně, některá dokonce vydává kvílivé zvuky nebo se různě kroutí, jakmile se objeví trocha krve, porod se rozběhl. Obvykle trvá 1 – 2 hodiny, pokud je porod delší je třeba samici nenápadně pozorovat, zda nadměrně nekrvácí, nechová se apaticky, nebo nenastala děložní atonie (nedostavují se kontrakce). Důležité je samičku během porodu zbytečně nerušit! Nadměrný stres může vyvolat přerušení porodu (Každý jedinec má jinou povahu, a proto se může stát, že některé samičce nevadí přítomnost chovatele ve stejné místnosti a jiná by z toho naopak byla vyvedena z míry a nerodila). To všechno může být příznakem pro komplikaci při porodu, která může být fatální pro matku i mláďata.

Při porodu se obvykle samice postaví na pánevní končetiny, hlavu má skloněnou k vulvě a pomocí předních tlapek a zubů pomáhá mláďatům na svět. Narozená mláďata zbaví plodových obalů, překousne pupeční šňůru a jazykem je očistí. Po narození mláďat samice plodové obaly i pupečníky sežere. Celý porod provází slabé krvácení.

Rodící samice

 

Pokud porod proběhne v pořádku, samice po očištění mláďat ihned kojí. Ale stane se, že je samice porodem tak vyčerpána, že si sama nejdříve potřebuje odpočinout, pokud jsou mláďata očištěná a leží pohromadě na jednom místě, je to většinou známka toho, že vše bude v pořádku. Samici je vhodné nabídnout k posílení vodu s glukopurem.

Očištěná a nakrmená mláďata po porodu, bříškem prosvítá vypité mléko

 

Komplikace při porodu

Ačkoliv samičky potkanů obvykle při porodu problémy nemívaly, v poslední době se zejména u vyšlechtěných variet potkanů občas vyskytnou problémy vyžadující pomoc veterináře. Je to sice jen malé procento porodů, u kterých nastanou komplikace, bohužel se však toto procento stále zvyšuje.

Jak tedy poznáme, že došlo ke komplikaci a je samici třeba pomoci?

  1. Pokud trvá porod příliš dlouho – i několik hodin
  2. Nedošlo k porodu a březost přesáhla 24 dnů
  3. Samice je vysílená, apatická, případně zježená, polehává, kroutí se
  4. Samice je celá zmazaná od krve – nemá sílu se čistit
  5. Samice silně krvácí, nebo jí z pochvy vychází hnědavá tekutina
  6. Pokud samice nejprve krvácela a pak náhle krev neteče, případně se porod vůbec nerozběhl
  7. Také se může stát, že se samice po porodu chová přirozeně, je bez kontrakcí, přesto se může stát, že neporodila všechna mláďata
  8. Poměrně často se bohužel může také stát, že se komplikace objeví až několik dní po porodu.

Obecně platí, že při všech nezvyklostech je třeba vyhledat konzultaci a odbornou pomoc.

ad. 1a) Stahy trvají nad 2 hodiny a mládě pořád nevyčnívá z porodních cest

Samice má intenzivní stahy, bříško má tvar přesýpacích hodin a pokud není vidět mládě, není to dobré znamení, mohlo dojít k zadržení plodu – příliš velké mládě, mládě zaseklé v porodních cestách. Případně zúžené porodní cesty nebo poranění porodních cest.

Podle stavu samičky, únavy, intenzity stahů a jejich frekvence rozhodujeme co dál. Pokud nezačíná být samička apatická, je vhodné ještě chvíli počkat a dát jí šanci fyziologicky porodit.

Pokud problém i nadále trvá, nebo je samice vysílená, je nutná okamžitá pomoc. V případě domněnky, že je mládě v nefyziologické poloze, je možné pokusit se o manuální repozici mláděte a navrátit ho do polohy tak, aby podélná osa mláděte byla rovnoběžná s podélnou osou porodních cest. Je to možné, ale pokud je příčinou příliš veliké mládě pak je repozice k ničemu a pokud se pokoušíme o repozici mláděte sestouplého k děložnímu krčku, ohrožujeme samici. Tím jak masírujeme mládě, můžeme i velmi malým tlakem poškodit měkké tkáně matky a tím způsobit vnitřní krvácení nebo otok. Tento zákrok si může dovolit jen maximálně zkušený chovatel. Pokud začne samice již jen apaticky polehávat, je už většinou na jakoukoliv pomoc pozdě.

Pokud se nadále nic neděje, je lepší vyhledat veterinární pomoc. První pomocí bývá injekční aplikace Oxytocinu (hormon, jenž způsobuje stahy svalových vláken – vyvolá děložní stahy a uspíší tak porod; dává se společně s vápníkem a glukózou). Nejdříve je potřeba zkontrolovat průchodnost porodních cest a palpačně zhodnotit velikost mláďat než je oxytocin aplikován! Pokud oxytocin nezabere – samice má stahy, ale mláďata nejsou z dělohy vypuzena, je třeba provést císařský řez. Doporučuje se v takovém případě vždy použít pouze inhalační anestezii, je sice dražší, ale šetrnější. Potkani anestezii velmi špatně snášejí – při nižších dávkách se během operace budí, při vyšší mají problém s probuzením a musíte počítat s tím, že samice je probíhajícím porodem velmi vyčerpaná. Vyčerpaná zvířata, která se „pod nůž“ dostávají na poslední chvíli, mají samozřejmě vyšší rizika pro nezvládnutí i té nejšetrnější anestezie.

ad. 1b) Mládě vyčnívá z porodních cest

Pokud vidíme část mláděte, sledujeme, jestli ho samice vůbec vytlačí. Obvykle by mělo vyjít co nejdříve, maximálně během několika minut. Oblast pochvy je velmi úzká, zvláště pak krček děložní, a proto se může stát, že zde mládě uvízne. Samička pociťuje největší bolest právě, když tímto místem mládě protlačuje. Tento stav není příznivý jak pro matku, která bez pomoci nemusí být schopna porodit, ani pro mládě. Čím déle se mládě zdržuje v porodních cestách, tím větší je možnost nadechnutí, aspirace plodových vod a zadušení. Zároveň tlak tkání v tomto úzkém místě působí na mládě nepříznivě a to může být při déletrvajícím vypuzování otlačené.

Zde se můžeme pokusit vyjmout mládě manuálně, něžným lehkým tahem. V žádném případě však netaháme velkou silou a za každou cenu. Pakliže se nedaří mládě vyjmout je na místě vyhledat veterináře. Někdy i samotným stresem z cestování může dojít k vypuzení mláděte. Pokud mládě vytáhneme, necháme samičku v klidu (pokud není vyčerpaná) a pozorujeme, jak se vyvíjí její další stahy a zda se porod bude dále vyvíjet dobře či ne.

V tomto případě se nesmí Oxytocin ordinovat! Jinak nadělá víc škody jak užitku. V případě zablokovaných porodních cest (vzpříčené mládě) může posílením porodních stahů dojít k ruptuře dělohy. Pak už se nedají zachránit ani mláďata ani samice!
Jediná pomoc v tomto případě je císařský řez, pokud na něj má samice ještě sílu.

Jak u bodu 1.a. a 1.b. musíme pamatovat na to, že dlouhodobými silnými kontrakcemi se samice vyčerpává. Při každé kontrakci na děloze, dojde ke stlačení cév a tím odejmutí potřebného kyslíku pro plody a může tedy dojít k jejich odumření.

V poslední době jsme se setkali na VFU v Brně i s tím, že nechají samici odrodit tzv. “pod kyslikem” v kyslíkovém boxu.

ad. 2) Samice přenáší – porod se neuskutečnil v termínu

O přenášení se jedná, jakmile doba březosti přesáhla 23 dní. V takovém případě je vhodné navštívit veterináře, aby pomocí ultrazvuku zjistil stav mláďat. Další postup se odvíjí od daného zjištění. Pokud jsou mláďata živá a samice nejeví známky vyčerpání, doporučuje se čekat do 25. dne, zda samice nezačne sama rodit. Pokud porod nezačne je jediné možné řešení císařský řez. Vše závisí na stavu matky a mláďat.

Vzhledem k tomu, že u potkana nelze zjistit, zda je otevřený děložní krček nesmí se aplikovat Oxytocin k vyvolání stahů! Pokud by se totiž vyvolaly stahy a krček byl uzavřený, nemohl by být obsah dělohy vypuzen a došlo by k obrovské traumatizaci porodních cest.

Pokud nejsou zjištěny žádné ozvy mláďat, není na co čekat a je operace nutná ihned, jinak by mohlo dojít k sepsi a samice by uhynula.

ad. 3) Dlouhé pauzy mezi stahy, slabé nebo žádné, může jít o vyčerpání samice

Tato situace připadá v úvahu při těžkém, dlouhotrvajícím nebo komplikovaném porodu. Také může jít o slabé a nevyhovujícně živené zvíře. Samici je třeba nabídnout pití obohacené Glukopurem, něco sladkého k jídlu a šetrně ji zabalíme, aby neprochladla. Bude nutná okamžitá pomoc veterináře a další postup dle jeho zjištění. Diagnostiku této komplikace v běžných podmínkách chovu nevyřešíme. Samici je třeba většinou připojit na infuze a na kyslík. Tento stav může být také důsledkem problémů popsaných výše v bodech 1-2. I zde je třeba postupovat podle zjištění momentálního stavu.

ad. 4) Samice je tak vyčerpaná, že nemá sílu se čistit

Tato situace podobně jako v bodě 3) může být důsledkem přílišného vyčerpání při komplikovaném porodu. Většinou není jiné pomoci, než jaká byla popsána v předchozích řádcích.

ad. 5) Silné krvácení nebo hnědavý výtok je vždy příznakem velkých komplikací

Jednak mohlo dojít k traumatizujícímu poškození dělohy případně porodních cest například abnormálně velkým plodem, jednak mohlo dojít k úmrtí mláděte v porodních cestách a samice nemá sílu jej vytlačit ven. Tento případ se bohužel stává poměrně často a je častým důvodem úhynu samice u porodu. Hnědavý výtok je většinou předzvěstí rozkládajícího se plodu uvnitř dělohy, zřejmě již došlo k tvorbě hnisavého zánětu v důsledku odumření plodu nebo částečného odloučení placenty. Tmavě červená nebo nahnědlá krev tak téměř jistě signalizují, že jsou uvnitř mrtvá mláďata a je potřeba veterinární péče.

Pokud se samice dostane k veterináři včas, je jediné řešení odstranění celé dělohy včetně vaječníků a následné přeléčení antibiotiky.

ad. 6) Samice nejprve krvácela, teď krev neteče, případně se porod vůbec nerozběhl

Zdravý porod krvácí skutečně minimálně, pokud nastalo silné krvácení, nebo naopak ustalo, může to signalizovat problém ucpaných porodních cest. Samice může být zježená, mění neustále pozice, snaží se tlakem vypudit mláďata, má enormní stahy nebo naopak žádné. Slabé nebo nedostatečné stahy mohou také nastat při nedostatečném hormonálním impulzu, děložní stahy jsou nedostatečné, neodpovídají jim břišní kontrakce. Příčinou nemusí být neprůchodnost porodních cest. Zde je dobré aplikovat hormon Oxytocin, který činnost vypuzování podpoří. V každém případě je nutný monitoring zkušeného veterináře. V případě nerozběhnutého porodu není na co čekat, občas se stane, že včasným císařským řezem se podaří zachránit matku i některé plody. Ovšem je třeba vzít v úvahu, že samice většinou po prodělané operaci příjde o mléko a je nutný náhradní odchov mláďat, který skutečně není příliš jednoduchý. Zde připadá jako nejjednodušší odchov pod náhradní matkou, někteří chovatelé dokonce úspěšně odchovali mláďata ručně.

Příklad z praxe:

Chovatelka z ChS Z Potkanova odchovala úspěšně jedno mládě pomocí širokého konce párátka, kterým mu vpravovala do tlamičky náhražku mléka z kondenzovaného mléka, glukozy a vaječného žloutku. Mládě bylo krmeno každé 2 hodiny, později se interval prodlužoval v závislosti na tom, jak se mládě naučilo otvírat tlamičku a polykat a tím se vice zasytit. Mláděti muselo být po každém krmení masírováno bříško namočenou vatičkou pro povzbuzení funkce střev (náhrada za matčin jazyk).

ad.7) Zdá se, že porod skončil, samice je bez kontrakcí

Přestože porod dosud probíhal v pořádku může se stát, že v děloze zůstalo mládě. Může to mít několik příčin, nejčastější je, že mládě je mrtvé. Takové mládě už nevydává matce žádný signál o své přítomnosti, nedráždí tak receptory, které uvádějí v chod na sebe navazující děje vedoucích ke vzniku stahů.

Důležité je na tento problém včas přijít, protože tento stav ohrožuje matku na životě. Jediným způsobem jak na to přijít před vznikem následných komplikací je jemně prohmatat samici přibližně hodinu po porodu bříško. Dá se tak narazit na „zapomenuté” mládě. Jedná se o jemné prohmatání celého bříška od shora dolů. Začínáme asi 1 cm od žeberního oblouku a pokračujeme směrem k pánvi. V případě pozitivního nálezu nahmátneme oválný tvrdý útvar.

V takovém případě okamžitě vyhledáme veterináře, protože je nutný zákrok. Pokud by totiž zůstalo mládě v děloze, došlo by k jeho rozkladu, v děloze by nastal hnilobný proces, nastává sepse a také dochází k otrávení mléka a k úhynu žijících mláďat a následně i matky. Příznakem může být větší unavenost samice, je smutná, má málo mléka a tím jsou i hladová mláďata. Dalším příznakem je výtok z pochvy. Může být krvavý, hnisavý a páchnoucí, jasná krev nebo hnědavá. Pozor – samice, dokud má sílu, se může čistit a lze ho tedy snadno přehlédnout!

Příklad z praxe:

Samice Becky po porodu prvního mrtvého miminka porodila 7 zdravých miminek, porod skončil, matka se o mláďata vzorně postarala, krmila je a zahřívala. Za dva dny po porodu začala náhle pošpiňovat nahnědlou krví, veterinář zjistil ultrazvukem ještě jeden mrtvý plod v děloze. Samice podstoupila císařský řez, bylo odstraněno mrtvé mládě i neodloučená placenta. Samice operaci zdárně zvládla, přišla však o mléko a mláďata musela být odchována pod náhradní matkou – úspěšně.

Také se může stát, že v děloze zůstaly nevyloučené plodové obaly a neodloučená placenta. Pokud se tak stane, je to stejný problém jako v případě nevypuzeného mrtvého plodu. Rozdíl je v tom, že při prohmatávání bříška na tento problém s největší pravděpodobností nepřijdete. Následné příznaky jsou podobné jako v případě zadrženého plodu.

ad. 8) Bohužel poměrně často se stane, že některé komplikace související s porodem se objeví až několik dní po porodu.

Viz i předchozí bod. V těchto případech bohužel bývá často již na veškerou pomoc pozdě. Ve většině případů uhynou mláďata i matka. V tom lepším případě se podaří zachránit umělým odchovem alespoň některá mláďata. Že by se podařila odchovat všechna, se stává jen poměrně zřídka.

Příklad z praxe:

Bez příznaku několik dní po porodu uhynula samice při kojení. Chovatelka musela z mrtvé matky odloučit přisátá mláďata. Několik mláďat se podařilo odchovat pod náhradní matkou. Samice uhynula pravděpodobně z důvodu přílišného vyčerpání při porodu.


Zkušenosti z chovu potkanů poskytla:
Mgr. Iva Dostrašilová (Samyasa), ChS The Black Hole
Ing. Eva Heinová (Bebecha), ChS Bebecha
Mgr. Helena Beránková (Helinka), ChS Rattenburg
Muc. Františka Holzmannová (Fany), ChS Z Potkanova

Autor: Jana „Lejdyna“ Beránková
Korekce: MVDr. Romana Kastlová


Jak citovat tento článek:

. Komplikace při porodu czkp.cz [online].
2023 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z http://www.czkp.cz/ja-potkan/kdyz-onemocnim/nemoci-a-zdravotni-problemy/rozmnozovaci-soustava/komplikace-pri-porodu/.
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: