SDA virus | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club


SDA virus

Definice: Sialo= “slinný” + dacryo = “slzný” + adenitis = “zánět lymfatických žláz“, RNA virus, druhu koronavirů

Klinické příznaky

Otok krku, slinných a slzných žláz. Krční uzliny zduří druhotně, jako reakce na zánět slinných žláz. Vykulené oči. Můžete si všimnout zvýšené produkce porfyrinu, krvácení nebo nepřirozeného zbarvení tkání kolem očí. Kromě toho lze vidět příznaky sekundární respirační infekce doprovázené kýcháním, plícemi naplněnými tekutinou, ztrátou váhy a snížením chuti k jídlu.

Projevy SDA viru

Projevy SDA viru.
Autor fota: Bzučka

Etiologie

SDA je vysoce nakažlivý virus, který oslabuje imunitní systém jedince. Sám o sobě není fatální, ale otvírá dveře sekundárním bakteriálním infekcím, které mohou potkana zabít.
Jak již bylo napsáno, SDA je RNA koronavirus, který se přenáší vzduchem a do těla potkana se dostává dýchacími cestami nebo přímým kontaktem s nakaženým jedincem. Taktéž se potkan může nakazit přes infikované jídlo, vodu, podestýlku, klec nebo jiné infikované předměty. Virus se může šířit i přes lidskou pokožku, oblečení nebo sliznici.

Pokud je potkan nakažen SDA virem, začnou se u něj projevovat příznaky onemocnění přibližně pět dní po kontaktu potkana s nákazou (první obvykle bývá zvýšená produkce porfyrinu) a opuchnutí krku se objeví asi po 7 – 8 dnech. V laboratorních podmínkách je virus aktivní 7 – 10 dní a nepřenáší se dál. Ve skupině potkanů chovaných doma je tento čas samozřejmě jiný, a to v závislosti na tom, jestli se virus přenese na ostatní potkany, nebo ne. Pokud ano, záleží na tom, jak rychle se u každého infikovaného jedince objeví první příznaky. U samice s mláďaty je situace opět jiná, protože virus se může přenést i na potomky.

Sekundární infekce mohou u potkana (potkanů) přetrvávat delší dobu, v závislosti na druhu bakterie nebo viru, který je způsobuje. Potkani, kteří onemocnění způsobené SDA virem přežijí, již nikdy nemají oči a dýchací cesty stejně zdravé, jako předtím.
Pamatujte, ne všichni potkani musí vykazovat klinické příznaky onemocnění!

SDA virus se někdy projevuje i jako zápal podčelistních slinných a slzných žláz (tento může vést až k nekróze tkání), což může u potkana vypadat, jako kdyby měl zkrácený nebo napuchlý krk. Postižené jsou i krční lymfatické uzliny.
Tento virus postihuje i slzné žlázy umístněné za očními bulvami.

Při vizuálním zjišťování příznaků onemocnění si tedy můžete všimnout vykulených očí, zvýšeného výtoku porfyrinu, infekce oka nebo okolních tkání, případně zvýšené citlivosti na světlo (světloplachost). V některých případech může infekce oka vést k opuchnutí celé tváře. Vykulení očí obvykle ustupuje do několika týdnů, v závislosti na případném opuchnutí tkáně za oční bulvou.
Pokud se setkáme se sekundární infekcí dýchacího systému, případně jiného systému, většinou je to způsobeno mykoplazmou, která v kombinaci s SDA virem obvykle způsobuje smrt potkana. Když primární onemocnění diagnostikuje veterinář včas a vyhnete se jakýmkoli sekundárním onemocněním, šance potkana na vyléčení je velká.

Diagnostika

Jedinou cestou, jak potvrdit nebo vyvrátit SDA u potkana je provedení speciálních krevních testů. Ty se doporučují již při podezření na SDA, i když nejsou zjevné klinické příznaky. Problémem je, že než se v těle potkana vytvoří protilátky, SDA se zjistit nedá.

Léčba

Momentálně na SDA neexistuje žádná účinná léčba, SDA samo odezní do 7 – 10 dní od propuknutí nemoci. Po tom, co se potkanovi vytvoří v těle protilátky, stane se vůči SDA imunním, ale jen vůči některým jejím kmenům (virus může mutovat).
Co je potřeba neprodleně léčit, jsou projevy sekundární bakteriální infekce, které často SDA doprovázejí (zejména u velice mladých a velice starých potkanů).
Použít je možné širokospektrální antibiotika, určená na léčbu respiračních onemocnění, přičemž maximální doba na podávání léku je 3 – 4 týdny.
Při postižení očí je vhodné použít oční antibiotickou mast a pro zlepšení vlhkosti očí můžete použít tzv. umělé slzy (kapky do očí).

Péče o nemocného potkana

Zabezpečte potkanovi čisté, klidné a bezprašné prostředí. V případě potřeby zabezpečte dostatek tepla, například použitím láhve s teplou vodou nebo termoforu (pozor na přehřátí, které by mohlo potkana dehydratovat). Nemocnému potkanovi dávejte bohatou stravu, hodně ovoce, zeleniny a výživové doplňky, abyste předešli výrazné ztrátě na váze.
Postižené potkany je potřeba držet v tmavším prostředí a neměli by přicházet do styku s ostrým světlem (kvůli postiženému zraku).

Prevence

  • Okamžitě řešte všechna onemocnění, kterých si u svých miláčků všimnete.
  • Udržujte prostředí vašich potkanů v čistotě a pamatujte na to, že SDA virus může přežít až tři hodiny mimo hostitele. Zabít ho můžete použitím desinfekčních čisticích prostředků.
  • Když si domů přinesete nového potkana, měli byste ho nechat v karanténě, abyste případnou infekci nezanesli do celé skupiny.
  • Pokud chováte jenom jednoho potkana, trvá zhruba dva týdny od konce aktivní infekce, než je znova v pořádku a může přijít do styku s jinými jedinci. Pokud máte doma skupinu potkanů, měli byste je po překonání infekce posledního zvířete držet v karanténě alespoň dva měsíce. (Nebrat je na návštěvy, nedávat je na krytí, nekrýt samice po překonání infekce apod.) Nejlepší je vyřadit zvířata, která překonala infekci, z dalšího chovu.
  • V momentě, kdy se infekce objeví v chovu, musí být ihned přeléčena všechna zvířata a chov by měl být kompletně uzavřen, až do vyléčení všech potkanů. Stejně tak je důležité v tomto období nekrýt samice (u mladých se bude infekce opakovaně objevovat a nikdy se onemocnění nezbaví).

Neuzavření chovu a nedodržení karantény po překonání aktivní infekce by mohlo ohrozit další a další chovatele, případně vyhubit chov v okolí. V závislosti na velikosti chovu a na rychlosti infikování ostatních potkanů, je délka postinfekční karantény od dvou do čtyř měsíců.

 

S povolením autora převzato z: http://potkan.net/sda


Jak citovat tento článek:

. SDA virus czkp.cz [online].
2023 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z http://www.czkp.cz/ja-potkan/kdyz-onemocnim/nemoci-a-zdravotni-problemy/viry-a-bakterie/sda-virus/.
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: