Stínované a související linie | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Stínované a související linie

Seznam stínovaných linií:


 

Himalayan / Himalájská
Všechna zbarvení v této základní skupině jsou výchozí a současně plně kombinovatelná se zbarveními uvedenými níže.

 

Seal Point Himalayan aa cc(h)
Agouti Point Himalayan A- cc(h)
Seal Point Siamese aa c(h)c(h)
Agouti Point Siamese A- c(h)c(h)
Black Eyed Seal Point Himalayan aa Be- cc(h)
Black Eyed Agouti Point Himalayan A- Be- cc(h)
Black Eyed Seal Point Siamese aa Be- c(h)c(h)
Black Eyed Agouti Point Siamese A- Be- c(h)c(h)
Agouti s himalájským genem A- Cc(h)
Black s himalájským genem aa Cc(h)

 

Doporučení:
Pokud chováme pouze v rámci této výchozí skupiny, tedy se zaměřením na zvířata himalájského a siamského zbarvení, ať už ta černooká nebo ta červenooká, držíme se v takovém případě nejlépe pouze jejich non-agouti verze pro dokonalé vyniknutí pravé krásy zbarvení.

 


 

Russian Blue (Agouti) Point / Stínovaní s ruskými modrými (aguti) znaky
Skupinu možno kombinovat se základní skupinou Himalayan a také se skupinou Burmese.
Jedinou registrovatelnou barevnou možností znaku himalájských a siamských zvířat je ruská modrá / ruská modrá aguti. Další barevné možnosti jsou sice možné, ale vzhledem k tomu, že nejsou žádoucí, nebudou se proto taková zvířata registrovat.

 

Russian Blue Point Himalayan aa cc(h) rbrb
Russian Blue Agouti Point Himalayan A- cc(h) rbrb
Russian Blue Point Siamese aa c(h)c(h) rbrb
Russian Blue Agouti Point Siamese A- c(h) c(h) rbrb
Black Eyed Russian Blue Point Himalayan aa Be- cc(h) rbrb
Black Eyed Russian Blue Agouti Point Himalayan A- Be- cc(h) rbrb
Black Eyed Russian Blue Point Siamese aa Be- c(h)c(h) rbrb
Black Eyed Russian Blue Agouti Point Siamese A- Be- c(h)c(h) rbrb
Russian Blue s himalájským genem aa Cc(h) rbrb
Russian Blue Agouti s himalájským genem A- Cc(h) rbrb

 


 

Burmese / Barmská
Skupinu možno kombinovat se základní skupinou Himalayan a také se skupinou Russian Blue / Russian Blue Agouti Point.

 

Burmese aa Bubu c(h)c(h)
Burmese Agouti A- Bubu c(h)c(h)
Sable Burmese aa BuBu c(h)c(h)
Sable Burmese Agouti A- BuBu c(h)c(h)
Russian Burmese aa Bubu c(h)c(h) rbrb
Russian Burmese Agouti A- Bubu c(h)c(h) rbrb

 


 

Golden Shaded / Zlatá stínovaná
Skupinu možno kombinovat se základní skupinou Himalayan.

 

Golden Himalayan A- Be- cc(h) + Golden
Golden Siamese A- Be- c(h)c(h) + Golden

 


 

Albino and Others / Albín a ostatní
Skupinu možno kombinovat se základní skupinou Himalayan.

 

Albino aa/A- cc
Ivory aa/A- Be- cc

 

Pozn. Všechna zbarvení jsou chována ve znacích self. Základní zbarvení albína koresponduje se zbarveními vhodnými pro docílení co nejtmavších znaků.
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: