Barmští – společné rysy | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Barmští – společné rysy

Barmská zbarvení jsou velice podobné siamským a himalájským potkanům. Velmi zjednodušeně se dá říct, že barmská zbarvení jsou „jen“ ztmavení siamáci, himalájci, nebo albíni. Je pravdou, že barmské zvíře může být ve svém základu jakýkoliv z těchto tří stínovaných potkanů (genetika to plně umožňuje, viz níže), ale z důvodu co nejsytějšího zbarvení je žádoucí odchovávat barmská zbarvení na siamském základě (c(h)c(h)) a většina ze standardem uznaných barmských zbarvení právě siamský základ požaduje.

 

Míra „ztmavení“ je ovlivněna speciální „barmskou“ mutací genu pro černé oči. Všechna klasická barmská zbarvení má „na svědomí“ přítomnost jedné kopie tohoto genu v DNA zvířete (Be(bu)be). Když se sejdou kopie „barmského“ genu dvě (Be(bu)Be(bu)), pak vzniká ještě tmavší zbarvení, označované jako sable burmese.

 

Když se místo siamského základu použije pro barmská zbarvení himalájský základ (cc(h)), pak bude barva zvířete vybledlá a stínování může být méně patrné, ale zvíře pořád stínování bude mít. I toto je ještě v některých případech standardem uznané a výsledná barva se označuje jako pale burmese (případně pale sable burmese).

 

V případě, že by základem barmského zbarvení byl albín (cc), pak bude barmské zvíře ještě světlejší, než barmské zvíře s himalájským základem. Navíc vůbec nebude patrné stínování, protože základ v albínovi ho nedovolí vytvořit. I když se toto zbarvení může zdát lákavým, není standardem uznané, minimálně z důvodu jednoduché záměny s jinou ne-agouti barvou.

 

Samozřejmě zůstávají v platnosti i obecné požadavky na stínovaná zbarvení. Jen pro připomenutí například to, že jsou požadovány co nejtmavší stíny (světlým je dobré se vyhýbat), nebo že stínovaní potkani mohou mít pouze znak self, žádné jiné bílé znaky nejsou žádoucí.

Seznam standardem uznaných barmských zbarvení

Oficiální standard:
Burmese
Burmese Agouti
Russian Burmese
Russian Burmese Agouti
Sable Burmese
Nulový standard:
Sable Burmese Agouti

 

Tyto variety mají níže uvedené společné rysy:

 

Klasifikace: Standard ČKPStínovaníBarmští

 

popis POPIS:

Okrajové části těla (čenich, uši, končetiny, kořen ocasu, celý ocas a u samců šourek) jsou pokryty tmavými znaky. V případě zvířete na siamském základě není stínování proti ostatní srsti ostře ohraničené, v případě zvířete na himalájském základě je naopak ostrý přechod žádaný. Zbarvení znaků je tmavší, než zbývající plocha těla, kterou pokrývá rovnoměrně rozložená tmavá výbledová barva.

 

popis ROZMÍSTĚNÍ A ROZSAH ZNAKŮ: znaky ve výše uvedeném rozmístění zasahují co nejdále ke středové části těla.

 

nezadouci NEŽÁDOUCÍ ZNAKY:

Jiná barva znaků, výbledu, břicha nebo očí než je uvedeno na jednotlivých kartách. Nedostatečně výrazné stínování. Barva stínování v závislosti na gen. základu zvířete ostře ohraničená či neohraničená proti výbledové barvě. Jakékoli prostříbření v srsti. Nazrzlost osrstění, skvrnitost barvy. Cokoli poukazující na jiné zbarvení dle standardu.

 

pozor UPOZORNĚNÍ:

Stínovaní potkani mohou mít jen znak self/solid, bílé znaky nejsou přípustné.

 

jine JINÉ:

Jelikož gen zodpovědný za stínující faktor je citlivý na teplotu, může se intenzita barevného odstínu potkana měnit v závislosti na okolních teplotních vlivech. Tendence k výraznějšímu kontrastu znaků a výbledové barvy bývá v chladnějších teplotách (např. v zimě), naopak ve větším teple (např. v létě) barevný odstín zesvětlá.

 

geny GENETIKA A ODCHOVY:

Barmská zbarvení vznikají působením dvou různých genů, které se vzájemně doplňují. Jedním z nich je stejně jako u siamských a himalájských zbarvení gen (alela) c(h) (případně c) a druhým je speciální „barmská“ mutace genu pro černé oči Be(bu). Oba geny spolu na tvorbě zbarvení spolupracují a tak vzniká velké množství jejich kombinací. Zároveň se také mohou projevovat geny pro ostatní barvy včetně agouti faktoru, takže výsledných barmských zbarvení může být ve finále obrovské množství. Ne všechna jsou ale žádoucí.

 

Gen pro černé oči se barmských zbarvení týká následovně:
bebe, Bebe, BeBe – „žádná barma“ – nepřítomnost žádné barmské alely černookého genu nevytváří barmská zbarvení.
Be(bu)be, Be(bu)Be – „obyčejná (jednoduchá) barma“ – přítomnost jedné „barmské“ alely ztmavuje srst a vytváří barmská zbarvení
Be(bu)Be(bu) – „dvojitá barma“ – přítomnost dvou „barmských“ alel ještě více ztmavuje srst a vytváří zbarvení označované jako sable burmese

 

Barmské geny se projeví pouze v případě, že zvíře má jen recesivní alely genu pro tvorbu barvy c(h)
a c. Přítomnost alespoň jedné dominantní alely C by zvíře udělala plnobarevným.

V souvislosti s barmským zbarvením lze uvažovat následující kombinace genů C:
c(h)c(h) – „siamský základ“ – nejčastěji chovaná barmská zbarvení
cc(h) – „himalajský základ“ – ovlivňuje sytost zbarvení, základ pro „pale“ barmy
cc – „albínský základ“ – netvoří se pointy, nežádoucí pro barmská zbarvení

 

Protože spolu výše zmíněné geny spolupracují, existuje šest jejich různých možných kombinací, které se mohou vyskytnout jako barmské zbarvení. Doposud se neprokázalo, že by jakákoliv kombinace byla pro zvíře nebezpečná ze zdravotního hlediska či přímo smrtelná a je možné, že se chovatel setká opravdu s každou z nich. Jednotlivé skupiny jsou následující:

 

„obyčejná (jednoduchá) barma“ na „siamském základě“, geneticky c(h)c(h) Be(bu)be. Jde o nejčastěji chované barmské zbarvení. Do této skupiny patří zbarvení burmese (aa c(h)c(h) Be(bu)be), po „přidání“ agouti faktoru burmese agouti (A- c(h)c(h) Be(bu)be) a po přidání i ruské modré barvy pak taky russian burmese aa c(h)c(h) Be(bu)be rbrb resp. russian burmese agouti A- c(h)c(h) Be(bu)be rbrb. Všechny uvedené zbarvení jsou odchovávány v hojném počtu a jsou uznané oficiálním standardem. Samozřejmě je možné „přidat“ i jakoukoliv jinou barvu a odchovat tak například chocolate burmese, caramel burmese agouti a podobné, ale všechna tato ostatní barmská zbarvení nejsou uznána standardem. Chovatel by ale měl mít o jejich existenci alespoň potuchu, protože je možné i tato nestandardní zvířata použít jako základ k odchovu uznaných barmských zvířat, případně se mohou neuznané barvy vyskytnout ve vrhu po ne zcela „čistých“ rodičích.
Jako rodiče pro odchov zvířat v této skupině lze použít například burmese + siamese, burmese + burmese, sable burmese + siamese, pale burmese + pale burmese po nichž bude alespoň část vrhu v této skupině.

 

„dvojitá barma“ na „siamském základě“, geneticky c(h)c(h) Be(bu)Be(bu). Přítomnost dvou alel barmského genu ještě více ztmaví barvu srsti a často se toto „dvojíté ztmavení“ označuje pojmem „sable“. Do této skupiny patří zbarvení sable burmese (aa c(h)c(h) Be(bu)Be(bu)) a sable burmese agouti (A- c(h)c(h) Be(bu)Be(bu)). Obě zbarvení jsou uznána standardem. Je samozřejmě možné i k sable barmám „přidávat“ další barvy a získat tak např. sable russian burmese, samble graphite burmese agouti a jiné. Všechny tyto ostatní barvy jsou opět neuznávané standardem, ale chovatel by o nich měl mít povědomí, případně s nimi může pracovat podobně, jako u barem výše. Jako rodiče pro odchov zvířat v této skupině lze použít například burmese + burmese, burmese + sable burmese, pale burmese + burmese, pale burmese + sable burmese, pale burmese + pale burmese po nichž bude alespoň část vrhu v této skupině.

 

„obyčejná (jednoduchá) barma“ na „himalájském základě“, geneticky cc(h) Be(bu)be. Absence jedné himalájské alely způsobuje zblednutí zbarvení. Ačkoliv se většinou doporučuje mít barmská zbarvení co nejtmavší, i tato vybledlá varianta se dostala do popředí zájmu a začala se rozlišovat. Barmy na himalájském základě se označují pojmem „pale“, neboli vybledlá (pozor, není to to samé jako zesvětlená – wheaten burmese). Standardem uznaná je jen pale burmese (aa cc(h) Be(bu)be), ale opět existují všechny ostatní varianty jako pale burmese agouti, pale russian burmese a další kombinace se kterými je třeba v chovu počítat. Jako rodiče pro odchov zvířat v této skupině lze použít například burmese + himalayan, sable burmese + himalayan, pale burmese + pale burmese, pale burmese + himalayan po nichž bude alespoň část vrhu v této skupině.

 

„dvojitá barma“ na „himalájském základě“, geneticky cc(h) Be(bu)Be(bu). Jedná se o ztmavení předchozí varianty díky přítomnosti dvou alel barmského genu. Zvířata v této skupině by se mohla označovat jako pale sable burmese (vybledlá ztmavená barma). Standard neuznává žádnou barvu z této skupiny, přesto opět mohou existovat všechny myslitelné kombinace jako pale sable burmese (aa cc(h) Be(bu)Be(bu)), pale sable burmese agouti (A- cc(h) Be(bu)Be(bu)), pale sable russian burmese agouti (A- cc(h) Be(bu)Be(bu) rbrb) a ostatní. Jako rodiče pro odchov zvířat v této skupině lze použít například burmese + pale burmese, pale burmese + sable burmese, pale burmese + pale burmese po nichž bude alespoň část vrhu v této skupině.

 

„obyčejná (jednoduchá) barma“ i „dvojitá barma“ na „albínském základě“, geneticky cc Be(bu)be resp. cc Be(bu)Be(bu). Chovat barmská zbarvení na albínech není žádoucí, protože jim úplně chybí stínování a navíc přítomnost obou alel albínského genu c zvíře velmi zesvětluje. Zbarvení s geny aa cc Be(bu)be resp. aa cc Be(bu)Be(bu) se někdy označuje jako „biscuit cream“, ale ani toto není standardem uznané. Samozřejmě, jako ve všech předchozích případech, mohou i tyto zvířata existovat v jakékoliv barvě. Protože jim ale chybí stínování a jsou často velice vybledlá, barva se velmi špatně určuje. Jako rodiče pro odchov zvířat v této skupině lze použít například burmese + albino, sable burmese + albino, pale burmese + pale burmese, pale burmese + albino, pale burmese + himalayan po nichž bude alespoň část vrhu v této skupině.

 

© Obsah chráněn autorským právem.Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: