Himalájští – společné rysy | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Himalájští – společné rysy

Himalájská zvířata se vyznačují ostře ohraničenými pointy na okrajových částech těla (čenich, uši, končetiny, kořen ocasu, celý ocas a u samců šourek), které jsou zbarveny v odstínech základní barvy. Pointy také nesmí přesahovat svůj maximální rozsah.

 

Zbytek těla je zbarven světlou výbledovou barvou a je bez jakéhokoliv dalšího barevného efektu (jako např. stínování).

 

Přesné odstíny zbarvení pointů a výbledové barvy uvádí jednotlivé karty.

 

Seznam standardem uznaných himalájských zbarvení

Oficiální standard:
Himalayan
Black Eyed Himalayan
Russian Blue Point Himalayan
Black Eyed Russian Blue Point Himalayan
Agouti Point Himalayan
Black Eyed Agouti Point Himalayan
Russian Blue Agouti Point Himalayan
Black Eyed Russian Blue Agouti Point Himalayan
Nulový standard:
Golden Himalayan

 

Tyto variety mají níže uvedené společné rysy:

 

Klasifikace: Standard ČKPZbarvení s pointyHimalájští

 

jine pozor DVOJÍ GENY:

Himalájská zbarvení se vyskytují jako dvě geneticky odlišná zvířata, která ale mohou vypadat stejně. Protože se standard zabývá fenotypem, je nutné na tyto rozdíly upozornit.

 

„Pravý“ himalájský: Toto zvíře má správné geny – jednu kopii himalájského genu „c(h)“ a jednu kopii genu pro albinismus „c“.
„Vybledlý“ siamský: Toto zvíře pouze vypadá jako himalájské, geneticky jde ale o siamské zvíře, které má dvě kopie himalájského genu „c(h)“ a další modifikátory, které jej zesvětlují. Při pohledu na něj ale vypadá jako himalájské a proto se i sem řadí.

 

Rozeznat mezi oběma typy lze jen po případném krytí podle toho, jaká zvířata se narodí (a to ještě ne vždy). Pouhým pohledem na zvíře nelze určit, jestli jde o pravé himalájské zbarvení, nebo modifikované siamské. Z toho důvodu jsou na následujících kartách uváděny i genetické zápisy pro siamská zbarvení, která mohou vypadat jako himalájská.

 

Pokud se potvrdí, že původně himalájské zvíře je ve skutečnosti siamské, pak doporučujeme na toto upozornit zejména majitele potomků do chovu a opravit zvířeti rodokmen!

 

popis POPIS:

Okrajové části těla (čenich, uši, končetiny, kořen ocasu, ocas a u samců šourek) jsou pokryty pointy v základním zbarvení potkana, které jsou proti ostatní srsti ostře ohraničené. Základní zbarvení je tmavší než zbývající plocha těla, která je zbarvená výbledovou barvou.

 

popis ROZMÍSTĚNÍ A ROZSAH POINTŮ:

Hlava: od čenichu k očím, které nepřesahují
Uši: od špičky k základně, kterou nepřesahují
Přední končetiny: od špiček prstů co nejvýše k loktům, které nepřesahují
Zadní končetiny: od špiček prstů co nejvýše ke kolenům, která nepřesahují
Kořen ocasu a ocas: od špičky ke kořeni, který nepřesahují
Šourek: od špičky šourku až po přechod v břišní část těla, v horní části plynule přechází ve znaky kořene ocasu

 

nezadouci NEŽÁDOUCÍ ZNAKY:

Jiná barva pointů, výbledové barvy, nebo očí než je uvedeno na konkrétních kartách. Pointy nedostatečně výrazné či v menším rozsahu než je uvedeno. Přítomnost bílých skvrn nebo chlupů v oblasti pointů. Oblast pointů postrádá ostrý přechod do výbledové barvy. Nerovnoměrnost výbledové barvy, jinak barevné skvrny či chlupy v oblasti výbledové barvy. Jakékoli prostříbření v srsti. Nazrzlost osrstění. Cokoli poukazující na jiné zbarvení dle standardu.

 

pozor UPOZORNĚNÍ:

Potkani s pointy mohou mít jen znak self/solid, bílé znaky nejsou přípustné.

Pozor na záměnu se siamským potkanem (geneticky … c(h)c(h) …), který má vybledlé či nepatrné stínování kvůli přítomnosti dalších modifikátorů pro zesvětlení barvy.

 

jine JINÉ:

Jelikož gen zodpovědný za tvorbu pointů vytváří barvivo citlivé na teplotu, může se intenzita barevného odstínu potkana měnit v závislosti na okolních teplotních vlivech. Tendence k výraznějšímu kontrastu pointů a výbledové barvy bývá v chladnějších teplotách (např. v zimě), naopak ve větším teple (např. v létě) barevný odstín zesvětlá.

V případě zvířat na siamském základě (tj. u recesivních homozygotů v himalájském genu – c(h)c(h)) probíhá selekce s cílem co nejsvětlejší výbledové barvy a zároveň absence barevného stínování v oblasti hřbetu a boků směrem k břichu.

 

© Obsah chráněn autorským právem.Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: