Adenom (nádor) hypofýzy | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Adenom (nádor) hypofýzy

Hypofýza neboli podvěsek mozkový je část mozku, která je sídlem produkce řady hormonů a častým místem vzniku nádorového onemocnění.

Nádory hypofýzy bývají v naprosté většině nezhoubné (neboli benigní), pomalu rostoucí. Těmto benigním nádorům se říká adenomy. Vznikají náhodnou mutací DNA v buňkách hypofýzy.

Adenom hypofýzy dále dělíme dle typu zasažených buněk:

  1. Hormonálně neaktivní adenom: postihuje buňky hypofýzy, které neprodukují hormony a působí pouze mechanicky – omezují funkci zdravé hypofýzy a utlačují dráhu zrakových nervů.
  2. Hormonálně aktivní adenom: postihuje endokrinní buňky hypofýzy- tyto buňky jsou zodpovědné za produkci hormonů. Záleží vždycky na typu buněk zasažených touto genetickou chybou, protože každý typ endokrinních buněk hypofýzy produkuje specifické hormony.

Projevy nádoru, léčba

Krišpín s nádorem v pokročilém stádiu.

Krišpín s nádorem v pokročilém stádiu.
Autor fota: Jana Veselá

Bohužel, pro naše potkaní mazlíčky je tento nádor smrtelný a nedá se jakkoli léčit. 98% chovatelů na něj přijde až po pitvě, a to pouze po vyžádání specifické pitvy hlavy.

Dokud je nádor malý, nečiní jim přílišné potíže – alespoň ne takové, kterých by si chovatel všiml, a potkani mohou s tímto nádorem bez problémů žít. Problém nastává ve chvíli, kdy nádor svou velikostí počíná utlačovat okolní tkáně – mozek a nervy. Potkani se nejprve začnou chovat jinak, příznaky jsou nespecifické. Mají problém s ovládáním předních končetin – zejména s uchopováním krmení, občas přepadávají, ubývají na váze a pomalu celkově chřadnou. Čím více nádor narůstá a utlačuje okolní tkáně, tím se problémy zhoršují.

Poslední stadium se projevuje jako zánět středního ucha – tzn. potíže s koordinací, sklání hlavu na stranu a kloní ji mezi přední končetiny – při zánětu středního či vnitřního ucha potkan vlivem ztráty koordinace „válí sudy“ (jeden z klinických příznaků, který nám může dopomoci při odlišení těchto onemocnění). V této fázi často chovatel nasadí léčbu – nejčastěji právě kvůli záměně se zánětem středního ucha antibiotickou. Antibiotika však v tomto případě nezabírají a stav se rapidně zhoršuje. Potkan přestane zcela kontrolovat přední končetiny, výrazně hubne a není schopen se sám o sebe postarat, začnou problémy s hygienou a zejména příjmem potravy. I přes dokrmování se stav potkana silně horší, kvůli neschopnosti potkana se o sebe postarat je nutné, aby mu majitel zajistil celkovou hygienu (koupání, čištění uší, očí, u samců případné pravidelné odstraňování mazu z penisu ( hrozí vytvoření zátky a zánět). Potkan má postupně problémy se zrakem, protože nádor utlačuje i optické nervy.

Zátka na penisu u samce

Zátka na penisu u samce
Autor fota: Jana Veselá

Tento typ nádoru není pro potkany léčitelný z důvodu velké chirurgické náročnosti při odstraňování nádoru. U lidí je používáno chirurgické odstranění nádoru skrz nosní průchody. Bohužel, potkan je příliš malé zvířátko a tato léčba tedy není možná.

Další komplikací je neznalost chovatelů a veterinárních lékařů a záměna příznaků s jinými onemocněními – např. zmiňovaným zánětem středního ucha či mrtvičkou. Rentgenovým vyšetřením hlavy nádor taktéž nelze prokázat (velmi malá velikost nádoru a jeho poloha). Pokud potkan začne takto zdravotně scházet po druhém roce věku, je smrt způsobená nádorem hypofýzy často mylně zaměňována za „sešlost stářím“.

Podpůrná léčba

Přestože léčba jako taková není možná, jsou veterináři předepisovány některé léky a vitamíny, které mohou potkanovi jeho stav alespoň ulehčit.

  • Rapidexon 2 mg (dexomethason, kortikosteroid): tlumí zánětlivou odpověd organismu; 0,5 ml injekčně po 10 dnech
  • Milgamma: směs vitamínů skupiny B , které se používají podpůrně při léčbě onemocnění nervového aparátu; 0,1 ml injekčně po 10 dnech
  • Galastop: zkoumá se jeho vliv na zpomalení růstu nádorů u potkanů
Krišpín s "dětským" papáním.

Krišpín s „dětským“ papáním.
Autor fota: Jana Veselá

Nádor hypofýzy x nádory mléčné žlázy:

V souvislosti s výskytem nádoru hypofýzy byl u samic zaznamenán zvýšený výskyt nádorů mléčné žlázy, což může být velmi důležitým diagnostickým znakem. Pokud zaznamenáme náhlé objevení několika nádorů na mléčné žláze v krátkém časovém rozpětí, velmi často je zde přímá souvislost s výskytem nádoru hypofýzy (neboť hypofýza je jedním z center hormonálního řízení a hormony jsou nádory mléčné žlázy přímo ovlivněny)

Jak odlišit adenom hypofýzy od dalších onemocnění s podobnými příznaky:

  1. Mrtvička (nedokrvení části mozku): rozdíl je v tom, že se většinou stav potkana po mrtvici zlepšuje (pokud nenastane recidiva mrtvičky). Mrtvice nastává náhle – potkan ve skvělé kondici se prakticky „ze dne na den“ dostává do téměř vegetativního stavu, u nádorového bujení na hypofýze pozorujeme postupné zhoršování bez výrazných zlepšení stavu. Veterinář při diagnóze „mrtvička“ většinou předepíše kortikoidy nebo vit. B – nic z toho ovšem na adenom hypofýzy nezabírá a potkan postupně chřadne dál a dál.
  2. Zánět středního či vnitřního ucha: Projevuje se taktéž koordinačními problémy, nejčastěji potkan kloní hlavu na stranu, pokud se zánět zanedbá, nastává „válení sudů“ a točení dokola vlivem závažného narušení koordinace, potkan následně není schopen přijímat potravu či udržovat hygienu. Veterinář při této diagnóze obvykle předepíše antibiotika, na které adenom hypofýzy samozřejmě nereaguje. Vyšetření uší je negativní (průchod ucha nevykazuje zánět a necítíme zápach z ouška). Veterinář se obvykle domnívá, že je zánět za ušním bubínkem a šíří se do CNS , místo ven z ucha. Většina zánětů ucha končí taktéž smrtí, jelikož zánět postihne CNS a šíří se i dále do oka. Tento stav je většinou akutní a probíhá rychle za rapidního zhoršování. Toto se u adenomu hypofýzy nestane.

Prevence a rizikové faktory

Jsou stejné jako u všech ostatních nádorů. Nádor se vždy vyvine na podkladě defektu v genetické informaci (DNA) v jedné buňce, z níž následně vznikají další nádorové buňky nekontrolovatelným množením.

K defektu může dojít vlivem mnoha faktorů, jako jsou chemické látky, záření (rentgen, gama záření,…) a kancerogenní látky obsažené v některých potravinách a lécích.

Samozřejmě nedojde ke vzniku nádoru po jednom rtg ozáření, ale všechny tyto faktory mají kumulativní efekt- následně hrozí zvýšené riziko těchto defektů (mutací) v DNA, které dají vznik nádorové buňce.

Kromě těchto zevních vlivů, jež se dají do určité míry ovlivnit, hraje roli i dědičnost, kterou do určité míry ovlivnit neumíme (pouze pečlivým screeningem- prováděním pitev a správným výběrem jedinců do chovu). Pokud se v linii vyskytly nádory (nemusí se jednat jen o adenom hypofýzy) je následně riziko nádorových onemocnění u potomků vyšší než u potomků z linie, kde se jejich výskyt nezaznamenal.

Konkrétní prevence proti nádorům hypofýzy neexistuje.

Velké množství porfyrinu kolem očí

Velké množství porfyrinu kolem očí
Autor fota: Jana Veselá

Závěrem

Závěrem lze říci, že jediná možnost jak potvrdit nádor hypofýzy je pitva. Existují i jiné vysoce přesné zobrazovací metody (např. CT, MRI), avšak u potkanů se nepoužívají, jelikož vyšetření je velmi nákladné a v současné době také nejsou běžnou součástí veterinárních ordinací. Někteří potkani s tímto nádorem mohou žít dlouhodobě a zemřít zcela jinou příčinou, jelikož nádor zůstává malý a neovlivňuje tím výrazně zdraví potkana. Takto se o něm chovatel ani nemusí dozvědět.

Cílem tohoto článku je upozornit na nebezpečí těchto nádorů a častý, i když nezjištěný výskyt v chovu, poukázat na důležitost důkladných pitev a evidence v zodpovědném chovu.

Autoři: Lucie Markvartová, Tereza Nováková
Korekce a doplnění: MVDr. Romana Kastlová


Jak citovat tento článek:

, , . Adenom (nádor) hypofýzy czkp.cz [online].
2024 [cit. 2024-02-26]. Dostupné z http://www.czkp.cz/ja-potkan/kdyz-onemocnim/nemoci-a-zdravotni-problemy/nadory-a-novotvary/adenom-nador-hypofyzy/.
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: