Siamští – společné rysy | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Siamští – společné rysy

Oficiální standard:
Seal Point Siamese
Black Eyed Seal Point Siamese
Russian Blue Point Siamese
Black Eyed Russian Blue Point Siamese
Agouti Point Siamese
Black Eyed Agouti Point Siamese
Russian Blue Agouti Point Siamese
Black Eyed Russian Blue Agouti Point Siamese
Nulový standard:
Golden Siamese

 

Tyto variety mají níže uvedené společné rysy:

 

Klasifikace: Standard ČKPStínovaníSiamští

 

popis POPIS:

Okrajové části těla (čenich, uši, končetiny, kořen ocasu, celý ocas a u samců šourek) jsou pokryty znaky v základním zbarvení potkana, které proti ostatní srsti není ostře ohraničené. Základní zbarvení je tmavší než zbývající plocha těla, která je zbarvená výbledovou barvou.

 

popis ROZMÍSTĚNÍ A ROZSAH ZNAKŮ: Znaky ve výše uvedeném rozmístění zasahují co nejdále ke středové části těla.

 

nezadouci NEŽÁDOUCÍ ZNAKY:

Jiná barva znaků, výbledu, břicha nebo očí než je uvedeno na konkrétních kartách. Nedostatečně výrazné znaky, barva znaků ostře ohraničená proti výbledové barvě. Přítomnost bílých skvrn nebo chlupů. Nerovnoměrné, nepozvolné vystínování výbledové barvy. Nejtmavší stínovaní jinde než u kořene ocasu. Jakékoli prostříbření v srsti. Nazrzlost osrstění. Cokoli poukazující na jiné zbarvení dle standardu.

 

pozor UPOZORNĚNÍ:

Stínovaní potkani mohou mít jen znak self/solid, bílé znaky nejsou přípustné.

 

jine JINÉ:

Jelikož gen zodpovědný za stínující faktor je citlivý na teplotu, může se intenzita barevného odstínu potkana měnit v závislosti na okolních teplotních vlivech. Tendence k výraznějšímu kontrastu znaků a výbledové barvy bývá v chladnějších teplotách (např. v zimě), naopak ve větším teple (např. v létě) barevný odstín zesvětlá.

 

© Obsah chráněn autorským právem.Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: