Soutěže chovatelů v ČKP | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Soutěže chovatelů v ČKP

Šampionát

Candidate of Rat Champion (CoRC)

Výstavy konané v ČR pořádané ČKP

 • potkan na výstavě obdrží od posuzovatele čekatelskou kartičku vydanou ČKP s platným kolkem
 • pro udělení čekatelství musí potkan soutěžit v Oficiálních kategoriích (CoRC není možné udělit potkanovi v Nulové nebo PET kategorii)
 • čekatelskou kartičku automaticky získává první nejlepší dospělý samec a první nejlepší dospělá samice
 • udělení dalších čekatelských kartiček záleží subjektivně na posuzovateli (potkan by měl mít min 95 bodů nebo by se měl umístit na prvních třech místech v Oficiálních kategoriích)
 • pokud posuzovatel posuzuje celou výstavu sám, má k dispozici 12 čekatelských kartiček, pokud posuzují posuzovatelé dva, každý u nich má k dispozici 6 čekatelských kartiček, pokud posuzují tři posuzovatelé, na každého z nich připadnou 4 čekatelské kartičky
 • čekatelské kartičky jsou vydávány subjektivně – tzn. ne každý umístěný potkan nebo potkan s 95 a více body musí čekatelskou kartičku obdržet
 • pokud na výstavě konané v ČR posuzuje zahraniční posuzovatel, je nutné ho seznámit s pravidly udělování čekatelských kartiček a zahraniční posuzovatel sám vybírá čekatele

Výstavy konané v ČR pořádané jinou organizací sdružující chovatele potkanů

 • čekatelskou kartičku vydává Správce šampionátu oproti oskenovanému diplomu z prvních tří míst v hlavních kategoriích výstavy, žadatel také posílá oskenovaný posuzovací lístek, získané čekatelství je z výstavy v ČR

Výstavy konané v zahraničí

 • čekatelskou kartičku vydá Správce šampionátu oproti oskenovanému posuzovacímu lístku s 95 a více body či oskenovanému diplomu z prvních tří míst v hlavních výstavních kategoriích

Typy šampionátů vydávaných ČKP

ČESKÝ ŠAMPION (CZCH) – 3 kartičky z výstav konaných v ČR
MEZINÁRODNÍ ŠAMPION (ITCH) – 3 čekatelské kartičky z výstav, minimálně jedna kartička musí být z výstavy konané v ČR a minimálně jedna kartička musí být z výstavy konané v zahraničí
ČESKÝ GRANDŠAMPION (CZGCH) – titul Šampion + 2 čekatelské kartičky z výstav konaných v ČR
MEZINÁRODNÍ GRANDŠAMPION (ITGCH) – titul Šampion + 2 čekatelské kartičky, minimálně jedna kartička musí být z výstavy konané v zahraničí
Jeden potkan může být buď Český šampion nebo Mezinárodní šampion. To samé platí pro Interšampionát.
Majitel potkana může získaný titul používat za jménem při prezentaci daného jedince na svém webu, v rodokmenech a na výstavách.

Zažádání o titul

Pro získání titulu nesmí být všechny požadované čekatelské kartičky na daný titul od stejného posuzovatele.
Pro získání titulu je nutné zaslat vyplněnou Žádost o udělení šampionátu spolu s oskenovanými čekatelskými kartičkami a s oskenovaným PP potkana s vyplněnou registrací pod ČKP. Majitel potkana je do 30ti dnů informován emailem o uznání žádosti. Od data uvedeného v emailu (tj. datum schválení šampionátu) může majitel potkana používat spolu se jménem dotyčného potkana jeho titul. Titul bude stvrzen jedinečnou medailí a osvědčením o získání titulu, kterou si majitel zvířete přebere na následující klubové schůzi nebo klubové výstavě. V případě zájmu je možné ocenění zaslat poštou na dobírku (příjemce hradí pouze výši poštovného).
Se získáním titulu končí platnost zaslaných čekatelských kartiček.
V případě ztráty čekatelské kartičky je dle evidence CoRC u ČKP vystaven duplikát zpoplatněný poplatkem ve výši 100Kč.

Klubový šampion

Tento titul je automaticky udělován potkanovi, který se třikrát umístí na prvních třech místech v hlavních výstavních kategoriích na výstavách pořádaných ČKP. Titul Klubového šampiona mohou získat potkani vystavovaní jak v Oficiálních kategoriích (dle platného Standardu ČKP) tak v Nulových kategoriích (dle platného Nulového standardu ČKP). Pro získání titulu musí být potkan registrovaný pod ČKP. Titul bude stvrzen jedinečnou medailí a osvědčením o získání titulu, kterou si majitel zvířete přebere na následující klubové schůzi nebo klubové výstavě. V případě zájmu je možné ocenění zaslat poštou na dobírku (příjemce hradí pouze výši poštovného).
Klubový šampion je samostatná soutěž ČKP.

Čestné ocenění chovatele

Čestné ocenění chovatele je udělováno vždy jednou ročně na závěrečné klubové schůzi. Oceněný chovatel si musí cenu převzít osobně na schůzi nebo je možné ji po dohodě poslat poštou na dobírku (příjemce hradí pouze výši poštovného).
O udělení Čestného oceněné chovatele rozhoduje OVS po zhodnocení celoroční práce daného chovatele. Každý chovatel může Čestné ocenění chovatele v dané kategorii získat pouze jednou během svého členství v ČKP.

Kategorie Čestného ocenění chovatele:

 • Přínos do českého chovu
 • Výstavní úspěchy
 • Klubová aktivita
 • Prezentace českého chovu v zahraničí

Soutěže chovatelů v ČKP byly schváleny členskou schůzí ČKP dne 24. 11. 2012.

Zpracovala: Bc. Helena Lužná
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: