Zbarvení s pointy | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Zbarvení s pointy

Mimo základní agouti a ne-agouti barvy existuje další velká skupina zbarvení, které se říká „zbarvení s pointy“. Hlavním rysem potkanů z této skupiny je, že mají většinu těla zbarvenou světlejší barvou a na okrajových částech těla (čenich, uši, končetiny, kořen ocasu, celý ocas a u samců šourek) se nachází „skvrny“* tmavší barvy, které se označují jako „pointy“. Zbarvení je citlivé na teplotu a při vyšších teplotách bledne, nebo se vytrácí úplně. Zároveň u samiček nebývají pointy tak výrazné, jako u samců.

 

Za pointy může změna na jednom jediném genu (gen C), který je v důsledku zodpovědný za (ne)výrobu pigmentu. Velmi zjednodušeně se dá říct, že potkani s pointy mohou mít jakoukoliv agouti i ne-agouti barvu, která se ve větší intenzitě projeví jen v oblasti pointů a bude mnohem světlejší, než na „celobarevném“ zvířeti. Z tohoto důvodu se pro potkany s pointy preferují tmavé barvy (black, agouti, russian blue a russian blue agouti) a také jen tyto tmavé barvy jsou standardem uznané pro tato zvířata. Je ovšem možné odchovat potkany s pointy i s jakoukoliv jinou barvou, ale může se stát, že pointy budou obtížně rozeznatelné a barvu jako takovou nebude možné přesně určit.

 

Výše uvedená obecná pravidla platí pro všechny podskupiny potkanů s pointy. Další specifické informace jsou na kartách jednotlivých podskupin a u popisů jednotlivých zbarvení.

 

*Slovo „skvrny“ místo „znaky“ je použito záměrně, aby se předešlo případné záměně s bílými znaky (berkshire, blazed, atd.).

 

Seznam zbarvení s pointy

 

 

geny GENETIKA A ODCHOVY:

Pointy má na svědomí změna v genu C, který je v důsledku zodpovědný za tvorbu pigmentu v srsti. Existuje několik různých typů alel genu C a podle toho, jaké dvojice se „sejdou“, takové zbarvení bude.

 

Rozeznáváme následující alely:
C: (velké C) – dominantní nad všemi níže – vyrábí se normální barvivo
c: (malé c) – recesivní proti C a kodominantní s ostatními – nevyrábí se nic
c(h): (malé c) – recesivní proti C a kodominantní s ostatními – vyrábí se barvivo, které je citlivé na teplotu
c(d): (malé c) – recesivní proti C a kodominantní s ostatními – vyrábí se barvivo, ale jen částečně, souvisí se zbarvením Devil

 

Alela C (velké C) nás u zbarvení s pointy „nezajímá“. Pokud zvíře má alespoň jednu alelu C, tak vyrábí normální barvivo a má jednu z agouti, nebo ne-agouti barev. Aby zvíře mělo pointy, pak musí jeho genotyp obsahovat kombinace zbylých alel. Ty jsou vůči sobě kodominantní a to znamená, že na tvorbě výsledného zbarvení „spolupracují“ a podílejí se na něm přibližně stejnou měrou.

 

Siamské zbarvení vznikne spojením dvou alel c(h). Ikdyž se alela c(h) někdy nazývá jako „himalájská“, nebo „himalájský gen“, spojením dvou vznikne právě siamské zvíře.

 

Himalájské zvíře vznikne po spojení jedné himalájské alely c(h) a jedné alely c, která se také označuje jako „albínská“, nebo „gen pro albinizmus“. Právě z tohoto spojení je odvozen název alely c(h). U himalájských zbarvení je možné, že i siamské zvíře bude vypadat jako himalájec. Více informací o tomto jevu je u společných rysů himalájských zbarvení.

 

U barmských zvířat vstupuje do hry ještě další gen, kterým je barmská mutace genu pro černé oči, který zároveň ztmavuje srst a který se označuje Be(bu). Žádoucí je chovat barmy na siamském základě, tj. s geny c(h)c(h), ale není vyloučená existence barmských zbarvení i na himalájském základě, tj. s geny cc(h), nebo dokonce na albínovi. Barmské zbarvení také ovlivňuje kombinace alel pro černé oči a kvůli této vyšší složitosti je genetika těchto zbarvení podrobněji rozepsána v přehledu jejich společných rysů.

 

Každé ze stínovaných zbarvení (mimo barmské, kde je to nutnost) lze zkombinovat s genem pro černé oči Be-. Jeho působením se barva očí zvířete změní na černou.

 

© Obsah chráněn autorským právem.Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: