O nádorech a novotvarech obecně | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

O nádorech a novotvarech obecně

Definice

Tumor jako synonymum neoplazie (novotvaru) je nový, abnormální růst tkáně, ve kterém se buňky začnou nekontrolovatelně množit bez zjevné příčiny anebo užitku. Dělení buněk pokračuje, i když případná příčina, která ho vyvolala, už na organismus nepůsobí.
Tento růst je ireverzibilní (tzv. nevratný) a autonomní (bez ohledu na nositele nádoru).

Klinické příznaky

 • Přítomnost neobvyklých rostoucích útvarů, které můžou být měkké, a lehko se s nimi manipuluje. Toto závisí na typu tumoru a postihnutí.
 • Tvorba vřídků a abscesů v kůži, které se nedají léčit konvenčními způsoby.
 • Můžeme si též všimnout očividné změny v koordinaci a mobilitě, která závisí na velikosti, lokalizaci a na tom, které orgány tumor zasáhne.
 • Také si můžeme všimnout krvácení, co též závisí na lokalizaci a velikosti tumoru, nejčastější je krvácením doprovázený tumor močového traktu anebo prostaty.
 • Abnormální zvětšení některých partií těla, jak tumor roste.
 • Ztráta apetitu, úbytek váhy, letargie.
 • V pozdějších fázích si můžeme všimnout očividné známky bolesti.

Etiologie

Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni, ale nejčastěji vzniká v částech, kde se nejvíce množí buňky (dýchací soustava, trávicí soustava) nebo kde jsou buňky stimulovány hormony (prostata, vaječníky, mléčná žláza). Buňky nádoru, a celý jeho tvar, se od normálních buněk a orgánů těla liší v několika bodech.

Za normálních okolností se v každé části těla nacházejí buňky typické pro tu kterou část (svalové buňky, žlázové buňky apod.) a svůj růst a dělení kontrolují prostřednictvím růstových regulačních mechanismů.
U buněk v tumoru neexistuje žádný růstový regulační mechanismus, proto se množí a rostou nekontrolovatelně.
Tento růst je klasifikován mnoha způsoby, ale nejběžnější je klasifikace na maligní (pravý) a benigní (nepravý) tumor.

V počátečních stádiích je růst nádorů pomalejší, jsou snadno lokalizovatelné a nejsou invazivní, což znamená, že se nerozšiřují do dalších tkání těla, ale odtlačí normální tkáň bokem. Mohou být uzavřeny a přesně ohraničené.

Benigní tumor, i když ne každý je invazivní, pokračuje v růstu. Tento typ růstu může tlačit a také tlačí na normální tkáň orgánu a způsobuje narušení jeho funkce a pohyblivosti. Díky tomu, že benigní tumor obvykle není invazivní, je jednodušší chirurgicky jej odstranit. Pokud se ponechá nepovšimnut, bude odčerpávat potkanovi živiny přijímané v potravě, způsobí úbytek na váze a může způsobit až smrt zvířete.

U maligních nádorů jsou buňky jen velmi málo diferencované, jsou dezorganizované a nemají zřetelné ohraničení. Tyto buňky jsou invazivní, napadají okolní tkáně a orgány a narušují přirozené procesy v těle. Když se tyto buňky dostanou do krve nebo do lymfy, putují tělem daleko od ložiska a vytvářejí tzv. metastáze. Když buňky tumoru vyčerpají zásoby živin normálních buněk, dostaví se postupně tvorba vředů, destrukce a nekróza tkáně. V důsledku sníženého přívodu krve do postižené oblasti se zde může objevit infekce, neboť dochází k hromadění toxického „odpadu“ z metabolismu buněk.

Klasifikace nádorů na základě růstu závisí na typu tkáně a typu buněk. Obecně se dají rozdělit na karcinomy a sarkomy.

Dělení nádorů

Mezenchymální nádory (z tkáně mezenchymálního původu, maligní mezenchymové nádory, tzv. sarkomy nádory vaziva)

 • fibrohistiocytární nádory
 • nádory tukových buněk
 • nádory chrupavky, synovie a kostí
 • nádory cév
 • nádory svalových buněk

Epitelové nádory

 • benigní nádory krycího epitelu
 • benigní nádory žlázového epitelu
 • maligní nádory povrchového epitelu, karcinomy
 • maligní nádory žlázového epitelu, adenokarcinomy
 • nádory neurokrinních epiteliálních buněk

Neuroektodermové nádory (z buněk neuroektodermového původu)

 • nádory centrální nervové soustavy
 • nádory periferního nervstva
 • nádory melanocytů

Smíšené nádory (ze dvou tkání různého původu)

Kombinace: myofibrom, myxolipóm, angiofibrom, angiolipom (dost cévnatý lipom), osteofibrom, fibroleiomyom (z hladké svaloviny s příměsí vaziva), fibroxantom, fibroadenom (nádor samičí mléčné žlázy).
o germinální nádor = germinal = ze zárodečných buněk

Dělení podle vlastností

Nepravé nádory = pseudotumor

 • hypertrofie
 • hyperplazie
 • cysta – cysty patří mezi nepravé nádory, výjimkou je nádorová cysta, která je přímo součástí nádoru
 • uloženiny patologického materiálu
 • zánětlivý pseudotumor (např. Schlofferův tumor)
 • harmacie = tkáň nezapojená do struktury orgánů (ale z harmacie může vzniknout pravý nádor harm, např. Chondroharmatén plic)
 • choristiea = heterotopie = shluky buněk v místech, kde se normálně nevyskytují (ale z choristie může vzniknout pravý nádor choristóm.)

Pravé nádory

 • benigní = nezhoubné: nezakládají dceřiná ložiska a rostou omezeně, při růstu může utlačovat okolní tkáně. Více se podobají původním tkáním.
 • intermediární: rozhraní mezi zhoubnými a nezhoubné nádory, někdy tvoří metastázy.
 • maligní = zhoubné: při růstu ničí okolní tkáně a zakládají dceřiná ložiska = metastázy, mikroskopicky připomínají nezralé tkáně.

Rozsah růstu nádorů u potkanů v mnohém závisí na věku, pohlaví, zda je samice březí nebo zda právě kojí, typu stravy, endokrinních faktorech a typu prostředí. Nejčastěji se s nádory setkáváme u potkanů po šestnáctém měsíci života.

Nejběžnější jsou mléčnožlázový fibroadenom, dlaždicobuněčný karcinom, adenom hypofýzy a adenom varlat a prostaty. Méně častými jsou nádory močového traktu, nádor štítné žlázy a maligní lymfom.

Diagnostika

 • Apatický vzhled.
 • Prsty se pomocí prohmatání pokuste lokalizovat nádor.
 • Pokud je to možné, veterinář by měl udělat radiologické vyšetření (rentgen) pomocí kontrastní látky.
 • Hematologická vyšetření.
 • Pokud je to možné, veterinární lékař odebere vzorek nádoru a udělá histologické a (nebo) cytologické vyšetření.

Léčba

Doporučuje se chirurgické odstranění nádoru (pokud to umožňuje jeho lokalizace a typ), hlavně dokud je malý. Pokud není možné odstranit jej celý (kvůli typu nádoru, jeho lokalizaci, propojení na orgány nebo tkáně), může se veterinář rozhodnout pro jeho částečné odstranění, aby potkanovi zvýšil komfort mobility a kvality života.

Chirurgický zákrok samozřejmě potkanovi způsobí bolest, proto může veterinář doporučit analgetika, které zmírní projevy bolesti a zlepší tak pooperační stavy (například tolfedine, který zároveň stahuje případný zánět). Na redukci otoku tkáně se u některých typů nádorů může použít léčba steroidy jako prednison nebo dexamethason (například nádor hypofýzy).

Pokud se objeví infekce, je třeba podávat potkanovi širokospektrální antibiotika. Přesná specifikace antibiotik je možná až po zjištění typu nádoru a zjištění, vůči jakým účinným látkám je rezistentní.

V případě pokročilého stádia, kdy se potkan očividně trápí a není možné mu už nijak pomoci, by měl majitel zvážit, zda jeho trápení neukončí. Humánním způsobem ukončení života je provedení eutanázie.

Opatrování

 • Během rekonvalescence po operaci by měl být potkan oddělen od ostatních, aby nebyl ve stresu a aby mu nechtě neublížili jeho druzi (z vlastní zkušenosti vím, že kluky velmi zajímala operační ranka po kastraci, snažili se ji Maťkovi čistit a neustále ji ňuchali, takže i po týdnu jsem musela být ve střehu).
 • Zajistěte čistou podestýlku. Podle potřeby ji denně měňte, i dvakrát. (Nejlepší jsou papírové utěrky, staré trička a podobně.)
 • V případě potřeby potkanovi zabezpečte teplé prostředí (elektrická vyhřívaná poduška, láhev s teplou vodou). Potkánek po operaci nedokáže tak dobře regulovat svou tělesnou teplotu, citlivý je hlavně ocásek. Pozor však na přehřátí.
 • Pokud je to nutné, podávejte potkanovi léky proti bolesti podle pokynů veterináře.
 • Zajistěte potkanovi dostatek jídla a pití, protože má velmi rychlý metabolismus a pooperační stavy by mohl nést hůře.
 • Pokud se objeví jakékoli příznaky otoku, zánětu, odumírání tkáně, okamžitě kontaktujte veterináře.

Samozřejmě potkan, který trpí rakovinou, vyžaduje speciální péči nejen po operaci, ale během celého onemocnění. Pokud je omezena jeho mobilita, měl by mít jednopatrovou klec, v níž bude mít vše na dosah. Stejnou klec by měl mít i potkan s nádorem hypofýzy nebo mozku, pokud jsou omezeny jeho schopnosti udržet rovnováhu a odhadovat vzdálenosti (předejdete tak zbytečným úrazům a komplikacím).

Jak již bylo napsáno, tumory obvykle odčerpávají výživu ze zdravých buněk a způsobují ztrátu na váze. Z tohoto důvodu je vhodné potkanovi upravit stravu a dávat mu nutričně bohatší jídla.

To, jak se o nemocného potkana starat vám také přesněji řekne váš veterinář, v závislosti na typu nádoru.

Výsledky

 • Návrat mobility, zvýšení kvality života.
 • Zmenšení bolesti po operaci podáváním analgetik.
 • Správnou péčí předejdete poraněním a zánětem.

Prevence

 • Vyvážená strava bohatá na ovoce a zeleninu, s nízkým množstvím tučných jídel (kukuřice, slunečnice).
 • Udržování stabilní váhy potkana, prevence obezity způsobené překrmováním.
 • Poraďte se s veterinářem o možnostech chirurgického odstranění nádoru a případných rizicích s tím spojených. Porovnejte si možnost ponechat potkana bez operace a s operací a rozhodněte se na základě faktů, které vám řekne váš veterinář.
 • Prsty vyšetřujte potkana, abyste každý novotvar okamžitě zjistili. Čím dříve se nádor objeví, tím je větší šance na úspěšnou léčbu.

Článek převzat z webu Potkanci.cz;
Autor: Kofola;
Zdroje: www.ratguide.com, http://cs.wiki¬pedia.org/wiki¬/Tumor;
Korekce a doplnění: MVDr. Romana Kastlová


Jak citovat tento článek:

, . O nádorech a novotvarech obecně czkp.cz [online].
2024 [cit. 2024-04-23]. Dostupné z http://www.czkp.cz/ja-potkan/kdyz-onemocnim/nemoci-a-zdravotni-problemy/nadory-a-novotvary/o-nadorech-a-novotvarech-obecne/.
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: