Povaha potkanů v registrovaném chovu | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Povaha potkanů v registrovaném chovu

Nejen např. barvy lze ovlivnit dědičností. Velmi důležitá je v chovu ušlechtilých potkanů i povaha. Dalo by se přímo říci, že povaha by měla být prioritou každého zodpovědného chovatele. Proto bychom do dalšího chovu měli vybírat jen ta zvířata, která nevykazují nežádoucí povahové rysy. Mezi ně řadíme např. bázlivost, přílišnou dominanci, či dokonce agresivitu nebo přehnanou teritorialitu.

Chovné zvíře by mělo být psychicky vyrovnané, přátelské k člověku i ostatním členům potkaní smečky, bez jakýchkoli sklonů k agresi. Je nutné si uvědomit, že agrese nemusí být pouze vrozená. Velice často se jedná o agresivní chování vyvolané nevhodným zacházením nebo nevyhovujícími podmínkami chovu! Přechodnou agresivitu je možné pozorovat také u kojících samiček, které mají silné mateřské pudy a těmito projevy chování se snaží chránit své potomky.

Co tedy lze ovlivnit cíleným chovem a selekcí zvířat do dalšího chovu? Je to např. temperament, některé schopnosti a vlohy (třeba pro potkaní agility – zvíře je kontaktní, chytré, nebojí se), s tím je spojená i inteligence. Pro někoho je ideálním stavem dosáhnout u svých zvířat povahy tzv. „plyšového medvídka“ – klidného, mazlivého a bezproblémového jedince.

Zajímavost: u potkaních samic lze v některých liniích pozorovat sklon k výjimečně starostlivému mateřství – jsou to výborné matky, které se mláďatům maximálně věnují a navíc jsou ochotné přijmout bez problému i cizí mláďata.


Jak citovat tento článek:

. Povaha potkanů v registrovaném chovu czkp.cz [online].
2024 [cit. 2024-02-26]. Dostupné z http://www.czkp.cz/ja-potkan/vse-kolem-me/povaha-potkanu-v-registrovanem-chovu/.
Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: