Manx tělo | CZKP
Český klub potkanů z.s.
Czech Fancy Rat Club

Manx tělo

Výslovnost: [menks]
manx

 
Klasifikace: Standard ČKPStavba těla
Status: NEUZNÁNO STANDARDEM
Genetický kód: mama
Další názvy: tailess, bezocasý
Genetika není zcela objasněna, může se jednat i o spontánní mutaci.

 

manx_body_adult
Dospělý potkan
Autor fota: Lenka Grossman, Chs LMG Rattery
manx_body_young
Mládě
Autor fota: Nela Čech Revendová, Chs Bárnel

 

popis POPIS:

Potkan této variety zcela postrádá ocas či jeho část. Z důvodu přirozené snahy o vykompenzování rovnováhy bývá u bezocasých potkanů tělo kratší, hřbet kulatější a zadní končetiny delší. Čím delší část ocasu potkan má, tím více se stavbou těla podobá standardně stavěnému jedinci, avšak existují i zcela bezocasí potkani, jejichž stavba odpovídá stavbě standardního potkana. Pohyb specifický pro bezocasého manxe nestandardní tělesné stavby připomíná hopsání králíka.

 

Mláďata se bez ocasu či jeho části již rodí, délka ocasu se během růstu nikterak proporciálně nemění.

 

pozor POZOR:

Ocas potkana coby vlastně pátá končetina slouží nejen jako vlastní pomůcka pro vyrovnanou pohybovou balanci ale také k zajištění správné tělesné termoregulace. Manx potkani mohou mít v extrémních případech deformovanou páteř vedoucí k obtížím s vyměšováním, u samic může docházet k problémům v průběhu porodu vlivem deformací porodních cest. Jelikož ocasem při vyšší okolní teplotě proudí krev rychleji, při jeho absenci nastává velké nebezpečí přehřátí. Cílený odchov této variety je v rozporu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání, a proto a i z etického hlediska je ČKP členům přísně zakázán.

 

© Obsah chráněn autorským právem.Český klub potkanů z.s.

Czech Fancy Rat Club

czkp@email.cz

© 2013 - 2016

Všechna práva vyhrazena

webdesign: czgrafik.cz

programování webu: Lukáš Maleček (Dr.LuckyLuke)

Reklamní lišta poskytovatele prostoru: